Gedragstherapeuten

De VDG is een groep wetenschappelijk opgeleide therapeuten die de krachten bundelen en samen de band tussen huisdier en mens wil verbeteren!

Een van de belangrijke doelstellingen van de vereniging is zo veel mogelijk, degelijke informatie over huisdiergedrag te verspreiden onder de betrokken gedragstherapeuten. Dit kan gebeuren aan de hand van regelmatig georganiseerde interne bijscholingen alsook het op de hoogte houden van externe relevante opleidingen die uw kennis enkel maar kunnen verbreden!

Er wordt ook een platform geboden om op regelmatige basis ervaringen tussen collega’s uit te wisselen wat ook absoluut zeer leerrijk is voor u als therapeut en in het belang van de eigenaar en de huisdieren!

Het lidmaatschap biedt u de mogelijkheid om u in contact te brengen met zowel eigenaren als dierenartsen uit uw regio.

U mag als lid het logo van de vereniging gebruiken met als doel uw cliënten te informeren over de kwaliteit van het advies dat u te bieden hebt.

  • Het streven naar een beroepserkenning voor professionele diergedragstherapeuten.
  • Het bekendmaken, organiseren en/of volgen van bijscholing.
  • Het streven naar en bevorderen van de kwalitatieve uitoefening van de gedragstherapie, in overleg en samenspraak met andere gespecialiseerde instanties.
  • Het behartigen van de belangen van diergedragstherapeuten en hun cliënten.
  • Het verschaffen van informatie ten behoeve van het welzijn van het dier.
  • Het onderhouden van externe contacten en samenwerken met nationale en internationale organisaties.

Gedragstherapeuten die lid zijn van onze vereniging kunnen samenwerken met andere specialisten (bvb. gedragsbegeleiders, dierenartsen,…) en verenigingen (Bvb. APDT BeNe) terzake.

Bent u diergedragstherapeut en wil u graag geaccrediteerd lid worden voor één of meerdere diersoorten? Kijk dan vlug onze toelatingsvoorwaarden na.